Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácie

11.01.2019 15:01

 

Názov zmluvy: Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácie

Čislo zmluvy:

zo dňa 31. 10. 2018

Predmet zmluvy:

Dotačný účet - Špecifický účet NFP

Zmluvná strana:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Dátum účinnosti zmluvy:

1. 11. 2018

 

Na stiahnutie:

 

Názov zmluvy: 

Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácie

Čislo zmluvy:

zo dňa 11. 01. 2019

Predmet zmluvy:

MPČH - Implementácia IROP

Zmluvná strana:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Dátum účinnosti zmluvy:

12. 01. 2019

 

Na stiahnutie: