Výzvy Nadácie VÚB

15.03.2010 10:53

Otvorená grantová schéma pre Šport 2010


Nadácia VÚB v programe pre Šport podporuje rozvoj športových aktivít detí. Zámerom nie je podpora dosahovania špičkových výkonov na vrcholovej úrovni, ale podpora rekreačného športovania a zdravia. Naša podpora sa koncentruje na základné školy a detské družstvá športových klubov, ktoré majú najlepšie podmienky na oslovenie a pritiahnutie detí na športoviská. Nadácia VÚB podporí existujúce športové aktivity, športy v prírode a nové netradičné športy. Cieľom je osloviť a zapojiť čo najviac detí, ktoré sa doposiaľ športu nevenovali a skvalitniť podmienky pre existujúce športy. 

Podrobné informácie: https://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=135

 

Poklady môjho srdca


Nadácia VÚB už štvrtý rok otvára zamestnanecký grantový programPoklady môjho srdca zameraný na ochranu kultúrneho a prírodného bohatstva Slovenska. Cieľom je podporiť obnovu menších objektov, ktoré sú kultúrnymi, umeleckými a prírodnými pokladmi našej krajiny. Projekty sú predkladané v spolupráci so zamestnancami skupiny VÚB. Nadácia VÚB podporí finančne menej náročné projekty, na realizáciu ktorých postačuje finančná čiastka do 7 000 eur.

 

 

Podrobné informácie: https://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=56