Výzva Živé chodníky 2010

28.11.2009 11:30

Živé chodníky 2010

Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Toyota vyhlasuje 3. ročník grantového programu Živé chodníky. Neziskové organizácie a skupiny občanov môžu získať podporu do výšky 5.000 EUR na obnovu a vylepšovanie turistických značených trás v národných parkoch a rezerváciách Slovenska.

 

Uzávierka prijímania žiadostí je: 28. januára 2010.

 

Podrobné informácie Vám poskytne: programový manažér Ján Roháč, rohac@stonline.sk

 

Ďalšie informácie Propozície programu a formulár žiadosti pre rok 2010 na stiahnutie nájdete TU.

 

Propozície programu pre rok 2010.doc

 

 

Cieľom programu Živé chodníky je podpora citlivej obnovy v chránených územiach Slovenska  a zveľadenie rekreačných a poznávacích funkcií slovenskej  prírody. Finančná podpora sa sústreďuje na obnovovanie a vylepšovanie turistických značených chodníkov, náučných trás a verejných priestranstiev, využívaných turistami.

 

Podporované aktivity:

  • budovanie/oprava trás turistických značených trás, resp. verejných priestranstiev, súvisiacich s turistickým využívaním (technické a terénne úpravy, spevnenie povrchu, drobné stavby, vybavenie potrebnou infraštruktúrou a pod.);
  • obnova značenia trás (s rešpektovaním relevantných noriem a predpisov);
  • stála informačná tabuľa o trase/priestranstve, s krátkym opisom, údajmi, mapkou, podporovateľmi a i., umiestnená na začiatku trasy alebo na inom vhodnom mieste, ktorým turisti a návštevníci prechádzajú;
  • slávnostné otvorenie obnovenej/upravenej trasy alebo priestranstva.