Výzva: Zabezpečen ie výskumov o mládeži

27.05.2011 05:42

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prizýva k spolupráci na rozvoji výskumu mládeže všetkých záujemcov. Predmetom spolupráce je zabezpečenie nových výskumov o mládeži. Výzva je určená profesionálnym a amatérskym výskumníkom pracujúcim v oblasti vzdelávania a profesionálnym alebo dobrovoľným pracovníkom s mládežou.

Maximálna výška podpory: 10 000,- EUR

Termín ukončenia prijímania návrhov: 18.7.2011 

 

Bližšie informácie nájdete v prílohe:

Výzva na spoluprácu: Zabezpečenie výskumov o mládeži.

 

Zdroj: IUVENTA