Výzva ROP:Opatrenie 4.1c

20.11.2009 12:20

 Výzva ROP: opatrenie 4.1c

 

Oznam o uverejnení výzvy pre opatrenie 4.1c Regenerácia sídiel – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 18. 11. 2009 bola v sekcii Aktuálne výzvy uverejnená výzva pre opatrenie 4.1c Regenerácia sídiel – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí

  

Všetky potrebné dokumenty nájdete na:   https://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=24&page=1.