Výzva Os 4 LEADER

12.11.2009 12:28

Výzva OS 4 LEADER

 

PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR uverejnila  Výzvu na predkladanie integrovaných stratégií rozvoja územia z Programu rozvoja vidieka SR na r. 2007 – 2013, s termínom predkladania integrovaných stratégií od 15. 1. 2010 do 29. 1. 2010 pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny. Súčasťou uvedenej výzvy je Žiadosť o NFP 4.1 a 4.3 a Príloha č. 2 Kritériá pre hodnotenie integrovanej stratégie rozvoja územia.

 

 

Všetky potrebné dokumenty a informácie nájdete prehľadne spracované na web stránke Rozvoj vidieka v časti Os 4 LEADER