Výzva OPŽP-PO4-11-3

23.06.2011 12:48

 


 

Ministerstvo životného prostredia v rámci operačného programu Životné prostredie vyhlasuje výzvu na Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a Operačný cieľ 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov.

 

Termín uzavierky: 23.september 2011

Kód výzvy: OPŽP-PO4-11-3

 

Na stiahnutie:

Výzva OPŽP-PO4-11-3

 

Kompletné informácia a prílohy nájdete TU

 

Informačné semináre k výzve (Pozvánky s návratkou):

 

27. júna 2011 Banská Bystrica

27. a 30. júna Žilina

30. júna 2011 Košice

30. júna 2011 Poprad

13. júla 2011 Nitra

20. júla 2011 Nitra

 

 

Zdroj: MŽP + REPIS