Výzva OPV-2011/1.1/06-SORO

04.04.2011 12:22

 

 

 Výzva: Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre základné školy

 
 
Výzva s kódom OPV-2011/1.1/06-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom INOVOVANIE OBSAHU A METOD
VZDELÁVANIA PRE ZÁKLADNE ŠKOLY
 

 

Dňa 31. 3. 2011 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Finančná pomoc z operačného programu Vzdelávanie je v rámci tejto výzvy určená pre oprávnených žiadateľov:

základné školy v zriadovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov;

cirkevné základné školy;

-súkromné základné školy.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 31. 05. 2011.

Všetky informácie nájdete  TU

 

 

Zdroj: ASFEU