Výsledky hodnotenia Výzvy OS 4 LEADER

28.04.2010 06:50

 PPA vyhlásila výsledky z hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych akčných skupín v rámci II. výzvy pre OS 4 LEADER

Výsledky II kolo LEADER

 

Žiaľ ani tento krát sme neuspeli a naša 5 ročná práca nebola zatiaľ podporená.