Výsledky hodnotenia grantovej výzvy

15.07.2014 16:32

VÝSLEDKY HODNOTENIA

Grantová komisia na svojom zasadnutí ,vyhodnotila žiadosti o finannčný príspevok z grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ . O finančnú podporu vo výške 3 959,-€ sa uchádzalo 8 subjektov. Grantová komisia v rámci výzvy GP-P MPCH–2014/7/01 rozhodla takto : 

 

Žiadateľ Názov projektu Celková hodnota žiadosti Finančná podpora PARTNERSTVA MP-ČH
Obec Michalová Rekonštrukcia okapovej rímsy luštiarne z dreveného šindľa a informačný bulletin 780,00 € 400,00 €
Vrchár-združenie pre rozvoj turizmu Tradície na planine 1 128,00 € 500,00 €
T4 Osobnosti Tisovca 600,00 € 500,00 €
Polhora – kultúrne a telovýchovne združenie Propagačný panel a bulletin 765,00 € 500,00 €
VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita Spoznávame bylinky pre úžitok i pre radosť 575,00 € 460,00 €
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Muránska Dlhá Lúka Altánok-II. etapa- prístupový chodník a osvetlenie 625,80 € 300,00 €
DDS a DS Tisovec Záhradné sedenie v oddychovej časti domova 652,00 € 300,00 €
Mesto Tisovec Sadnime si opäť k prameňu pod hoľou 663,00 € 499,00 €
    5 788,80 € 3 459,00 €

 

Kompletné výsledky hodnotenia:  Výsledky hodnotenia Výzva MP-CH 2014.jpg (719810)