Výročná konferencia ROP v Banskobystrickom samosprávnom kraji 2011

22.11.2011 16:13

 

 

 

Banskobystrický samosprávny kraj ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program si Vás dovoľuje pozvať na Výročnú konferenciu Regionálneho operačného programu v BBSK 2011, ktorá sa bude konať dňa 7. 12. 2011 v priestoroch Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

 

Na stiahnutie

Výročna konferencia ROP 2011.pdf

 

Zdroj: BBSK