Vyhlásenie grantovej výzvy 2014

01.05.2014 19:29

Grantová komisia Partnerstva MP - ČH vyhlasuje dňom 1.máj 2014

 

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

o finančný príspevok z grantového programu

 

„Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“

 

Číslo výzvy: GP–P MPCH 2014/7/01.

 

Po úspešnom minuloročnom zrealizovaní VI. kola Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ sa v roku 2014 Partnerstvo MP-ČH rozhodlo pokračovať v tejto aktivite a poverilo Grantovú komisiu, aby pripravila pre Vás aj v tomto roku grantový program, v ktorom rozdelí: 3.500,- EUR.

 

Cieľom Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ je  implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron 2009 – 2014 realizáciou drobných aktivít za aktívnej účasti dobrovoľníkov.

 

Informácie o Grantovom programe „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ a príslušné formuláre (výzva, termíny, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa atď.) sú zverejnené na stránke https://muranskaplanina.webnode.sk/vyzvy-partnerstva/vyzvy-partnerstva-mp-ch/a2014/