Tvorba sídelného prostredia vidieka

25.08.2009 04:20

18.8.2009 sa zástupca partnerstva PhDr. Igor Pašmík zúčastnil na seminári organizovanom Slovenskou agentúrou životného prostredia na Teplom Vrchu, bolo to veľmi podnetné stretnutie so zástupcami vidieka a MAS na Morave. Hovorilo sa hodne o rozvoji vidieka, najmä architektúre vidieka a tvorby vidieckej krajiny. Ale aj o súťaži Dedina roka, kde sa prezentovala obec Vlachovo. Na záver riaditeľka SAŽP ponúkla spoluprácu mikroregiónom s tým, že pokiaľ by sme mali záujem o podobné podujatie, veľmi radi budú spolupracovať,  vedia to obsahovo a organizačne zabezpečiť. V prípade záujmu je potrebné s nimi skontaktovať a budú sa hľadať zdroje na zorganizovanie takej akcie. Je to veľmi vhodné najmä pre starostov a poslancov obecných zastupiteľstiev. 

 

Ďalšie informácie