Totalita verzus mladí

20.11.2014 07:50

 

Sedemnásty november sa v našich kalendároch označuje ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Tento štátny sviatok je hlboko spätý s „Nežnou revolúciou“ a staršia generácia ľudí si tento deň určite živo pamätá. Ako však vnímajú tento deň mladí ľudia?

Sama mám 18 rokov a o komunizme som počula najčastejšie od svojich rodičov či starých rodičov. Čakanie v rade na exotické ovocie či rifle mi nič nehovorí. Moja generácia vyrastala v demokracii, a tak sa zdá, že s predchádzajúcim režimom nemáme nič spoločné a na „Nežnej revolúcii“ je pre nás najpodstatnejšie to, že jeden deň nemusíme sedieť v škole.

 Takéto boli, samozrejme, aj moje pocity, no tento rok sa niečo zmenilo.

Ako seminaristka z dejepisu som dostala spolu s ďalšími spolužiakmi úlohu pripraviť program, ktorý sme mali odprezentovať pred celou školou, aby sme si pripomenuli pád komunizmu, a hlave, aby sme túto etapu slovenských dejín priblížili aj nižším ročníkom. Samozrejme, aby sme mohli poučovať druhých, museli sme sami nadobudnúť potrebné poznatky. A kto iný by nám mohol poskytnúť lepšie informácie ako práve ľudia, ktorí si týmto obdobím sami prešli. Pripravili a zorganizovali sme anketu, v ktorej sme sa zúčastnených pýtali na ich spomienky na revolúciu a na zmeny, ktoré po nej očakávali. Medzi opýtanými boli napríklad aj pán primátor Peter Mináč, pani riaditeľka EGT Helena Pašiaková,  pani riaditeľka MŠ Júlia Hodoňová, pani Irena Milecová a pán Žigmund Dežulian. Získané informácie sme si nechceli nechať len pre seba, a preto sme sa rozhodli celú anketu natočiť a počas programu ju pustiť aj našim spolužiakom. Pravdaže, okrem osobných skúseností sme sa zamerali aj na konkrétne historické fakty, ktoré sme priniesli v podobe prezentácie. Osobitne sme si zobrali na mušku komunizmus v svetových a slovenských dejinách, čerpali sme pri tom z rozličných kníh a časopisov, aby sme boli schopní predložiť čo najpresnejšie informácie. Po odprezentovaní témy sme si pripravili aj drobné názorné ukážky v podobe scénok. Chceli sme, aby naši spolužiaci vedeli, ako vyzerala spartakiáda, ako znel pioniersky sľub alebo ako ľudia stáli v  nekonečných radoch v tuzexe či podpultový predaj.

 V závere symbolicky vystúpil na pódium celý piaty ročník za zvuku nostalgického štrngania kľúčov a pokriku známych hesiel. Z pohľadov v publiku bolo zrejmé, že táto téma a jej netradičné spracovanie ich oslovilo a náš cieľ naučiť niečo seba, ale aj svojich spolužiakov, môžeme považovať za splnený.            

Osobne si myslím, že tento projekt bol pre mnohých z nás posunom vo vnímaní komunizmu a pojmu demokracia. Nikdy som nezažila iný režim ako demokraciu. Možnosť cestovať, študovať alebo písať či prejavovať svoj názor som mala vždy. Za čo som nesmierne vďačná. Avšak považujem za dôležité, aby sme si uvedomili, že naši rodičia a starí rodičia museli prejaviť ohromnú odvahu, silu a vytrvalosť, aby nám a aj ďalším generáciám dopriali taký luxus, akým je sloboda, ktorá ani v dnešnej dobe v mnohých krajinách nie je samozrejmosťou. A aj keď si do dnešného dňa neviem predstaviť tie masy protestujúcich ľudí a ani sa vžiť do ich pocitov, dospela som k veľkému obdivu, vďake a hrdosti na celý náš národ. A práve toto považujem za hodnoty, ktoré by sme my, mladí ľudia, nemali ignorovať. 

Natália Brucháneková, žiačka piateho ročníka EGT