Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 s hodnotou nad 5000,- € za I. štvrťok 32018

25.04.2018 13:26

 

Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, zverejňovaná v zmysle   § 117 odst. 2 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých hodnota je vyššia ako 5 000,- € bez DPH za i.štvrťrok 2018