Študijná cesta na malé rodinné farmy v SR

07.06.2019 08:56

NSRV SR Vás pozýva na Študijnú cestu na malé rodinné farmy v SR v termíne 25. júna 2019.

Zameranie:
- chov oviec, spracovanie ovčieho mlieka
- chov hydiny, porážka hydiny

Študijná cesta je určená pre malých a mladých poľnohospodárov zaoberajúcich sa živočíšnou výrobou.

Viac informácií na: https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1954