Stretnutie s partnermi s Poľska

11.06.2013 16:55

Ako súčasť výjazdového semináru sa 5.6.2013 uskutočnilo na Čiernom Balogu stretnutie zástupcov parnerstva Muránska planina so zástupcami našich partnerov z miestnej akčnej skupiny Turistická podkova z Poľska.

Ako všetky naše stretnutie sa aj toto nieslo v priateľskej a uvoľnenej atmosfére a dobrej spolupráci.