Stretnutie MAS a VSP BB kraja

13.11.2010 08:54

Milí priatelia, kolegovia,

dovolili sme si pre Vás zorganizovať spoločné stretnutie členov MAS a VSP, na ktorom by sme si odprezentovali skúsenosti z Estónska a Fínska, prebrali možnosti spolupráce s talianskymi partnermi pri príprave odborných exkurzií v roku 2011, ako aj spoluprácu v propagácii MAS a VSP v STV 2. Dnes som sa zúčastnil rokovania s riaditeľom STV BB a dohodli sme pomerne grandiózny projekt v rámci relácie Regionálny denník na rok 2011, ktorý by som s Vami rád prejednal, bolo by preto vhodné, aby sa každé partnerstvo tohto stretnutiazúčastnilo. S radosťou uvítame i účastníkov cesty do Estónska, aby sme si mohli zaspomínať, odovzdať svoje poznatky ostatným kolegom a stráviť spolu príjemný večer. 

POZVÁNKA

NÁVRATKA

 

Ing. arch. Peter Rusnák

regionálny koordinátor NSRV pre Banskobystrický kraj 

 

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre Banskobystrický kraj

OZ Vidiecky parlament Banskobytrického kraja

Pod Bánošom 80, 974 11  Banská Bystrica

048/417 34 50, 0905 434 102

rusnakbb@mail.t-com.sk

www.bbvipa.webnode.sk