Seminár SAŽP a ZMOS

07.01.2010 17:59

Slovenská agentúra životého prostredia a

Združenie miest a obcí Slovenska

Vás pozývajú na seminár 

„Prínos súťaže Dedina roka pre rozvoj cestovného ruchu“

22. januára 2010 o 13. hodine v Expo Arena – kinosala, Incheba a.s. Bratislava

ako sprievodne podujatie veltrhu ITF Slovakiatour 2010 

 

Program seminára