Šanca pre vidiek

16.02.2011 17:12

Diskriminácia a čo s ňou? 

Motivačný workshop VIPA SK

  

Lektorka Ing. Viera Petrášová CSc

 

Vo štvrtok   24. februára  2011 o 10.00 hodine,

Hotel Panorama, Dudince, Pod Horou 240, 962 71 Dudince

 

Pozvánka