Šanca pre neznáme krajiny

29.04.2011 10:11


Význam krajiny v cestovnom ruchu na vidieku

Kedy: 7. - 8.september 2011

Kde:  Hotel Minerál, Dudince

Vložné: 50 € (45 € do 15.5.2011)

Registrácia: prihlášku zašlite na  z.holubova85@gmail.com alebokrajinavkrajine@vsld.tuzvo.sk

 

 

POZVÁNKA - 1.cirkulár

PRIHLÁŠKA