Rozvoj cestovného ruchu a spolupráce na území Muránska planina – Čierny Hron

30.11.2013 19:26

 

Ako súčasť projektu budovania klastra CR na území Muránska planina - Čierny Hron sa v dńoch 28.- 29.11.2013 uskutočnilo odborné školenie na tému: 

Rozvoj cestovného ruchu a spolupráce na území Muránska planina – Čierny Hron

 

Program školenia:

28.11.2013 8:30 – 16:30 hod., Penzión Zelený dom, Čierny Balog

-          prezentácia účastníkov,

-          predstavenie sa jednotlivých účastníkov,

-          predstavenie programu školenia,

-          téma: Tvorba spoločných produktov CR – spolupráca subjektov v území- Mgr. Marián Ďuriš

-          téma:  Klaster CR Huculská magistrála – PhDr. Igor Pašmík

-          prestávka – obed

-          téma: Klaster CR Horehronie a OOCR Nízke Tatry Juh - Ing. Milan Gemzický

-          téma: Ponuka územia Muránska planina - Čierny Hron - PhDr. Igor Pašmík

 

29.11.2013 8:30 – 16:30 hod., Penzión Zelený dom, Čierny Balog

-          prezentácia účastníkov,

-          téma: Efektívny marketing služieb CR I – Ing. Csilla Droppová

-          prestávka – obed

-          téma: Marketingový manažment CR I – Ing. Milan Gemzický

-          téma: Formy a zdroje financovania rozvojových aktivít v oblasti CR - Mgr. Marián Ďuriš

-          vyhodnotenie a odovzdanie Osvedčení o absolvovaní školenia

Školenia sa zúčastnili miestni poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu, pracovníci informačných centier a miestnych samospráv