Rozvoj cestovného ruchu a spolupráce na území Muránska planina – Čierny Hron

10.12.2013 12:08

Odborné školenie zrealizované v rámci projektu„Huculská magistrála“ – klaster cestovného ruchu na území Muránska planina Čierny Hron

 

Dátum uskutočnenia školenia:       od 28.11.2013 do 29.11.2013

Miesto konania školenia:               Čierny Balog, Zelený dom

Téma školenia:                             Rozvoj cestovného ruchu a spolupráce na území Muránska planina – Čierny Hron

Cieľová skupina:                           poskytovatelia služieb CR a zástupcovia samospráv.

Počet účastníkov seminára:  15

Odborné zabezpečenie seminára:

  • PhDr. Igor Pašmík –  odborný garant projektu
  • Mgr. Marián Ďuriš – Vrchár – združenie pre rozvoj turizmu
  • Ing. Milan Gemzický – Klaster Horehronie, OOCR Chopok Juh
  • Ing. Csilla Droppová – CsC consulting, s.r.o.

 

Priebeh akcie:    

28.11.2013 8:30 – 16:30 hod., Penzión Zelený dom, Čierny Balog

-          prezentácia účastníkov,

-          predstavenie sa jednotlivých účastníkov,

-          predstavenie programu školenia,

-          téma: Tvorba spoločných produktov CR – spolupráca subjektov v území - Mgr. Marián Ďuriš

-          téma:  Klaster CR Huculská magistrála – PhDr. Igor Pašmík

-          prestávka – obed

-          téma: Klaster CR Horehronie a OOCR Nízke Tatry Juh - Ing. Milan Gemzický

-          téma: Ponuka územia Muránska planina - Čierny Hron - PhDr. Igor Pašmík

 

29.11.2013 8:30 – 16:30 hod., Penzión Zelený dom, Čierny Balog

-          prezentácia účastníkov,

-          téma: Efektívny marketing služieb CR I – Ing. Csilla Droppová

-          prestávka – obed

-          téma: Marketingový manažment CR I – Ing. Milan Gemzický

-          téma: Formy a zdroje financovania rozvojových aktivít v oblasti CR - Mgr. Marián Ďuriš

-          vyhodnotenie a odovzdanie Osvedčení o absolvovaní školenia