Propagačné podujatie MAS Malohont

10.03.2012 08:41

V stredu 29.februára 2012 sa v RZ Drienok na Teplom Vrchu uskutočnilo prezentačné podujatie organizované k 5. výročiu založenia MAS Malohont.

Na stretnutie, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia NSRV a najmä členovia MAS Malohont, sme boli prizvaní ako regionálni partneri spolu s MAS Podpoľanie. 

Počas podujatia oprezentovala naša predsedníčka I.Milecová históriu a činnosť nášho Partnerstva. V prezentáciách partnerov rezonovali najmä problémy v oblasti financovania projektov financovaných cez os LEADER

Naše Partnerstvo na stretnutí zastupovali: Irena Milecová, Marek Nosko, Janka Rončáková a Igor Pašmík 

 

FOTO