Program obnovy dediny 2011

13.10.2010 08:15

 

 Program obnovy dediny 2011

Na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR bola vyhlásená výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Programu obnovy dediny na rok 2011

 

Termín podávania žiadostí: do 31. októbra 2010 (rozhoduje dátum odoslania žiadosti)

 

Na stiahnutie:

Usmernenie k Programu obnovy dediny na rok 2011.pdf (91,6 kB)

Kontaktné pracoviská SAŽP.pdf (22,4 kB)

 

Žiadosť o poskytnutie podpory v elektronickej forme:

Formulár - Prihláška MS Word.doc (220 kB)

Formulár - Prihláška Open Office.odt (52,1 kB) 

Príručka "Ako vyplniť fomulár".pdf (271,2 kB)


Ďalšie informácie nájdete na  Program obnovy dediny