Produkty, služby a zariadenia cestovného ruchu v lokalite Čierny Balog – Vrchy

12.10.2013 16:12

Výjazdový seminár zrealizovaný v rámci projektu „Huculská magistrála“ – klaster cestovného ruchu na území Muránska planina Čierny Hron

 

Dátum uskutočnenia výjazdového seminára:       od 5.9.2013 15:00 do 8.9.2013 13:30 hod

Miesto konania výjazdového seminára:               Čierny Balog a okolie

Téma výjazdového seminára:                             Produkty, služby a zariadenia cestovného ruchu v lokalite Čierny Balog – Vrchy

Cieľová skupina:                                               poskytovatelia služieb CR a zástupcovia samospráv.

Počet účastníkov seminára:  20

 

Odborné zabezpečenie seminára:

 • PhDr. Igor Pašmík –  odborný garant projektu
 • Mgr. Natália Eckerová – Ski Urbanov vrch
 • Mgr. Róbert Hlaváčik – Obec Čierny Balog
 • Štefan Medveď – Drábsko / Kysuca
 • Alexandra Kukumbergová – Slovenský Hucul klub
 • Pavol Marek – Marekov dvor
 • Viera Mareková – Marekov dvor
 • Ing. Jana Šmídtová – Správa NP Muránska planina
 • Andrea Vlčková – Salaš Zbojská
 • Igor Vlček – Zbojská, s.r.o.
 • Kazimiera Goraczko – Turistická podkova
 • Zbigniew Sanovski – Turistická podkova
 • Ing. Michal Kofira – Lesy SR, OZ Čierny Balog
 • Miroslav Šturlajter – Vydra, Čierny Balog
 • Mgr. Alexandra Košíková – Čiernohronská železnička

Priebeh akcie:    

5.9.2013 Ski centrum Urbanov vrch

-          prezentácia účastníkov,

-          predstavenie sa jednotlivých účastníkov,

-          predstavenie programu výjazdového seminára,

-          prezentácia obce Čierny Balog – Ing. František Budovec a Mgr. Róbert Hlaváčik

-          prezentácia produktu CR Ski centrum Urbanov vrch – Mgr. Natália Eckerová

-          spoločná večera Malá koliba Urbanov Vrch

 

6.9.2013

-          prezentácia tradičnej ľudovej architektúry v lokalite Drábsko-Kysuca a možnosti jej využitia v rozvoji turizmu; „Kysuca – múzeum Ľuba Janoštiaka“, prehliadka ľudového staviteľstva -  Štefan Medveď,

-          prezentácia tradičného chovu huculov a ponuky služieb Slovenského hucul klubu - Alexandra Kukumbergová,

-          prezentácia Marekovho dvora (Drábsko-Sedmák), agroturistika a hipoturistika, predaj z dvora – Viera Mareková, Pavol Marek,

-          obed na Marekovom dvore,

-          Národný park Muránska planina, možnosti turistky a rozvoja cestovného ruchu - Ing. Jana Šmídtová,

-          Zbojnícky dvor ako komplexný produkt cestovného ruchu – Salaš, TIK, hipoturistika, ubytovanie, predaj z dvora, voľnočasové aktivity – Andrea Vlčková,

-          turistická atrakcia Zbojnícka strela na trase Huculskej magistrály (Sedlo Zbojská – Sedlo Chlipavice),

-          Gazdovský dvor v sedle Chlipavice – služby a ponuka, Igor Vlček

-          večera na Salaši Zbojská

 

7.9.2013

-          prezentácia projektu klastra Huculskej magistrály (Malá koliba Ski centrum Urbanov vrch) – PhDr. Igor Pašmík

-          prezentácia spolupráce subjektov v destinácii Turistická podkova  - Zbigniew Sanovski a  Kazimiera Goraczko

-          prezentácia podujatia Bačovský deň ako produktu cestovného ruchu – Mgr. Róbert Hlaváčik

-          prezentácia izby tradičnej ľudovej kultúry obce Čierny Balog a jej expozície - Mgr. Róbert Hlaváčik

-          preprava turistickým vlakom Čiernohronskej železnice na trase Čierny Balog – Vydrovo skanzen

-          obed vo Vydrovskej doline

-          prezentácia Vydrovskej doliny ako spoločného produktu cestovného ruchu, prezentácia a prehliadka Lesníckeho skanzenu - Ing. Michal Kofira

-          živá prezentácia ponuky animačných programov pre návštevníkov - Miroslav Šturlajter

-          preprava turistickým vlakom Čiernohronskej železnice na trase Vydrovo skanzen - Čierny Balog

-          tradičná večera Koliba Urbanov vrch

 

8.9.2013

-          prezentácia a prehliadka Čiernohronskej železnice ako produktu CR, prehliadka múzea ČHŽ - Mgr. Alexandra Košíková

-          prezentácia činnosti, produktov a služieb OZ Vydra, prehliadka Informačného centra - Miroslav Šturlajter

-          spoločné vyhodnotenie seminára a odovzdanie Osvedčení o absolvovaní seminára

-          spoločný obed Reštaurácia na staničke