Pozvánka na odborný seminár BB kraja

12.02.2011 10:27


 

"Inovačné programy pre rozvoj vidieka v oblasti ovocinárstva a vidieckej turistiky"

 

NSRV regionálne pracovisko Banská Bystrica pozýva obce, kde majú zanedbané sady, miestne združenia záhradkárov, vinohradníkov, občianske združenia a aktivistov, ktorí sa venujú záchrane a revitalizácii sadov, pestovaniu vína a rozvoju vinohradníctva a TIKy.

25.2.2011 o 9.00 hod

Počúvadlo, hotel Topky 

Využite možnosti oboznámenia sa s novými prístupmi rozvoja vidieka na Morave a s možnosťami aplikácie v BB kraji

 

Na stiahnutie:

POZVÁNKA

NÁVRATKA