Podnikajte zodpovedne

29.04.2011 09:28

 


Seminár o zodpovednom podnikaní - sprievodné podujatie PRO ARCH 2011.

Kedy: 4. mája 2011 o 14.30

Kde: Hotel LUX, Salón Bystrica 2, Námestie slobody 2, Banská Bystrica

Registrácia: Eva Pavlaninová, tel: 02/502 44 520, e-mail: pavlaninova@nadsme.sk,www.zodpovednepodnikanie.sk/seminare

 

POZVÁNKA