Oznámenie PPA

13.06.2011 07:26

 

Oznámenie PPA

 

 

o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam na  opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100 o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam.

Zdroj: PPA