Oznámenie PPA č. 29 z 29.1.2010

01.02.2010 12:50

 Oznámenie PPA č. 29

 

 
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila Dodatok č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader(verzia 1.5), schválené 14. poradou vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR dňa 10.04.2008, v ktorom sú zapracované zmeny uvedené v Dodatku č. 5 a príslušné prílohy príloha č.1príloha č.3príloha č.6).
 

Všetky príslušné informácie nájdete na web stránke Rozvoj vidieka v časti Os 4 LEADER