Oznam PPA

10.11.2010 08:53

 Oznámenie PPA o aktualizácii zoznamov ukončených projektov podľa opatrení 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí zverejnených ako prílohy zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam zo dňa 8.11.2010.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)