Oznam PPA

08.11.2010 07:05

Oznámenie

Oznámenie o aktualizácii zoznamov ukončených projektov podľa opatrení 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí zverejnených ako prílohy zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam zo dňa 29.10.2010.

Do 8.11.2010 bude vykonaná ďalšia aktualizácia týchto zoznamov.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
 
 

 

Oznámenie

Oznámenie o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam na opatrenia 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí v súlade s usmernením Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 13.10.2010 č. 1472/2010-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)