Ovečka, ovečka, trojaký úžitok / Dni mesta Tisovec

29.06.2014 12:28

Ako súčasť podujatia Dni mesta Tisovec bol 26.júna 2014 zrealizovaný informačný workshop na tému: „Ovečka, ovečka, trojaký úžitok“ zameraný na bohaté tradície ovčiarstva ako súčasť ponuky cestovného ruchu, ktorý sa konal 26.6.2014. Informačný workshop bol určený pre zástupcov organizácií, obyvateľov územia Muránska planina – Čierny Hron, pre mládež a študentov stredných škôl, pre návštevníkov zaujímajúcich sa o tradície regiónu, subjekty poskytujúce služby cestovného ruchu a pre ďalšiu širokú verejnosť.  

·         Workshop bol realizovaný v rokovacích priestoroch Domu kultúry v Tisovci.

·         V rámci workshopu boli zrealizované prezentácie:

o   „Projekt Klaster Huculská magistrála – projekt na podporu rozvoja cestovného ruchu

o   „Manažment biotopov a krajinotvorba“ -  Ing. Ján Pavlík, PhD.

o   „Ovečka, ovečka, trojaký úžitok – z histórie a tradícií ovčiarstva a salašníctva“ -  Ing. Jana Martincová.

o   „Tradičný chov oviec a výroba ovčích produktov“ -  MUDr. Martin Tesák.

o   „Ovčie produkty – predaj z dvora“ -  Miroslav Dianiška.

o   trvanie workshopu: od 9:00 hod do 12:00 hod.

o   súčasťou workshopu bola aj vernisáž fotografií študentov SOŠ, slávnostný krst kalendára „Pozvánka na Muránsku planinu“ a odovzdanie ocenení „Naj bača región Muránska planina – Čierny Hron“

o   workshop moderovala  Mgr .Irena Milecová

Počet  účastníkov: 39

Účastníci workshopu mohli ochutnať domáce bryndzovníky a tradičné produkty z ovčieho mlieka

Súčasťou podujatia bol aj prezentačný stánok