Ocenenie eLearning 2010

20.09.2010 08:13

Zaregistrujte sa do súťaže Ocenenie eLearning 2010 a vyhrajte ceny pre svoju školu!

 

 


V tomto roku oslavujeme 10. výročie súťaže Ocenenie eLearning (eLearning Awards), poprednej európskej súťaže, v ktorej sú odmenení tí, ktorí dokážu čo najlepšie využívať technológie vo vzdelávaní. Do tejto súťaže sa môžu zapojiť základné a stredné školy a zariadenia na prípravu budúcich učiteľov, ktoré budú mať príležitosť prezentovať svoje najlepšie projekty založené na využívaní IKT vo vyučovaní. Zaregistrovať sa môžu nahttps://elearningawards.eun.org/register.

Medzinárodná porota pozostávajúca z odborníkov určí víťazov v každej kategórii, ktorým ako cenu ponúkneme tisíce eur v hotovosti a úplne nové vybavenie pre IKT. 28. september 2010 je posledným termínom na zapojenie sa do súťaže Ocenenie eLearning.

Viac informácií získate na: https://elearningawards.eun.org/ alebo na emailovej adrese:  elearningawards-info@eun.org