Obnovili náučný chodník k Muránskemu hradu

21.10.2010 06:05

 

Na Muránsky hrad  vedie nový náučný chodník v dĺžke 6,5 km.  Na jeho obnovu získali členovia Klubu  priateľov Muránskej planiny 4 500 eur z programu Živé chodníky, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis  so spoločnosťou TOYOTA.  Cieľom podporeného projektu  bola obnova značenia, smerovníkov, informačných panelov a protierózne opatrenia.


Projekt realizoval Klub priateľov Muránskej planiny v spolupráci so Správou Národného parku Muránska planina. Na trase náučného chodníka osadili nové informačné panely, ktoré informujú návštevníkov o prírodných krásach a zaujímavostiach Národného parku Muránska planina, ako aj o histórii Muránskeho hradu.


„Na začiatku chodníka sme osadili symbolickú vstupnú bránu, ktorá spolu s tromi smerovníkmi umiestnenými na trase, uľahčuje návštevníkom orientáciu v teréne. Po pomerne strmom stúpaní trasou náučného chodníka návštevníci iste uvítajú príjemné osvieženie chladivou horskou vodou z prameňa pod hradom, kde si môžu - ako na jednom z mála miest na Muránskej planine - doplniť zásoby pitnej vody. Skalné bralo Cigánka s dvoma vyhliadkovými plošinami v areáli Muránskeho hradu, poskytne impozantný výhľad do širokého okolia. V lokalite Piesok na okraji Veľkej lúky nájdu návštevníci jednoduché odpočinkové miesto s lavicami, stolom a ohniskom a informačným bodom. Je to jedno z troch miest národného parku, ktoré môžu návštevníci využiť na táborenie,"  povedala Jana Šmídtová, zo správy Národného parku Muránska planina v Revúcej. 


V rámci spoločnej brigády so zástupcami Toyoty a Nadácie Ekopolis upravili prameň pod hradom tak, aby pôsobil pre návštevníkov príťažlivo a zároveň funkčne.


„Výsledky nášho spoločného úsilia sú badateľné na trase chodníka v podobe opravených panelov, upraveného prameňa pod hradom a zrenovovaného oddychového miesta na Veľkej lúke a ďalších, menej zreteľných, avšak potrebných opráv. Veríme, že návštevníci Muránskej planiny, ako aj domáci obyvatelia nášho regiónu, budú hodnotiť tento náučný chodník pozitívne. Veríme, že sa nám vďaka tomuto projektu podarilo skvalitniť informačný systém územia národného parku, aj keď išlo len o čiastočnú rekonštrukciu. Veľká vďaka patrí Nadácii Ekopolis a spoločnosti TOYOTA , ktorí náš projekt podporili v rámci programu Živé chodníky," povedala na záver Jana Šmídtová. 

Viac informácií o projekte Vám poskytne: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina, 0915 954 593. 

 

Zdroj: Ekopolis