Obnovená Hradová

20.11.2010 08:16

V roku 2007 otvorený náučný chodník na Hradovej slúžil kompletne len dva roky. Potom sa na ňom začali nelichotivo „podpisovať“svojou skúškou sily a odvahy niektorí „hrdinovia“. Tak boli turisti prechádzajúci Hradovou, touto pýchou nielen Tisovca, ale aj širokého okolia, svedkami postupného zániku náučného chodníka, čo nám ako občanom mesta dávali aj patrične najavo. V takomto nelichotivom stave nerobil chodník dobré meno mestu a jeho obyvateľom.

Vyčíňanie vandalov, po ktorom zostali štyri poškodené, ba až zničené obrazové panely a strhnutá polovica striešky na jednom z nich, je už zahladené. 
Na podnet Komisie podnikateľskej a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci bol vypracovaný projekt „Informácie pre všetkých“, v ktorom bola zahrnutá obnova 4 kusov panelov náučného chodníka na Hradovej, spolu s informačným panelom na námestí. Vymenený informačný panel pri novinovom stánku na námestí obsahuje aktualizovanú mapu mesta a je doplnený fotografiami zaujímavých objektov Tisovca a základnými informáciami o meste. Projekt podporil Mikroregión Muránska planina z grantu „Šanca v našom regióne“nenávratným finančným príspevkom vo výške 330,00 € a sumou 370,00 € bol dofinancovaný z rozpočtu mesta.

Členovia komisie podnikateľskej a CR však len nenavrhovali a neschvaľovali. Niektorí sami tiež priložili ruky k dielu. Aj prameň Rimavy uzrel v minulom roku svetlo sveta práve preto. Nebolo tomu inak ani pri vynáške a montovaní spomínaných zrenovovaných panelov na Hradovej. V nedeľu 24. októbra, deň po vydarenej turistickej akcii na počesť Valiky Husaníkovej sa ešte štvorčlenná skupinka zložená z členov komisie a turistov z TO KOS Rimavská dolina vydala na Hradovú, aby napravila to, čo iní tak ľahko a bezohľadne zničili. Zničené, či chýbajúce obrazové panely sú už nahradené novými. Zostáva len veriť, že budú slúžiť naozaj len ako zaujímavý informačný doplnok turistom a nie ako objekt na vybíjanie si sily a dokazovania si falošného hrdinstva.  

Ďalšie fotky projektu

Zdroj: www.tisovec.eu