Občianske združenie Miazga

13.12.2010 06:42

Občianske združenie MIAZGA vzniklo v roku 2007 ako dôsledok potreby zastrešiť po právnej stránke činnosť občanov obce Čierny Balog miestnej časti Dobroč, ktorých snahou je vytvoriť v tejto časti obce hlavne pre deti priestorové a materiálne podmienky na športovanie a na aktívne trávenie voľného času - väčšinu členov združenia totiž tvoria rodičia detí navštevujúcich Základnú školu 1.- 4. ročník na Dobroči.

 

Viac informácií o Občianskom združení MIAZGA, o jeho činnosti, cieľoch a aktivitách sa dozviete na ich vlastnej stránke

 

www.miazga.szm.sk


 POĎAKOVANIE

     V nadväznosti na získané finančné prostriedky sa v priebehu leta a jesene tohto roku  organizovali   brigády na výstavbe detského ihriska pri viacúčelovom ihrisku na Dobroči.


     Prvá časť výstavby pozostávala z výroby  detskej zostavy s dvoma hojdačkami, dvoch lavičiek a z nákupu pružinovej hojdačky, ktoré sa deťmi krátko využívali ešte tohto roku. Táto časť  výstavby sa mohla realizovať vďaka podpore projektu  z grantového programu „Šanca v našom mikroregióne  MURÁNSKA PLANINA."


     Druhá časť pozostávala   z výstavby dopadovej plochy, ktorá spĺňa príslušnú STN, upravujúcu bezpečnostné požiadavky na zariadenia detských ihrísk. Táto finančne veľmi náročná časť sa mohla realizovať  len  vďaka  združeniu finančných prostriedkov získaných z grantu Nadácie SPP, z Programu Dobrá krajina administrovanom Nadáciou Pontis,  zo získaných 2% dane a z materiálovej podpory obce. Z dôvodu neskorého ukončenia tejto časti projektu i  pre nepriaznivé počasie sa detské ihrisko bude  v plnej miere využívať až od jari budúceho roku. 
    

     Chcel by som v prvom rade poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili  brigád; som rád, že sa nájde ešte zopár ľudí ochotných  niečo nezištne urobiť, zvlášť ďakujem p. Kováčikovi Štefanovi. Poďakovanie patrí i ďalším osobám a firmám, ktoré rôznym spôsobom  participovali na výstavbe detského ihriska: p. Miroslavovi Rosíkovi, zamestnancovi SPP, fy Slavomíra Auxta, fy Michala  Medveďa - MM-Proex s.r.o., fy Jaroslava Kováčika (Krčmárovcom), fy Paľa Medveďa i starostovi obce Ing. Františkovi Budovcovi.

Martin Ťažký 

 

Zdroj: www.ciernybalog.sk