O najchutnejší jánsky guľáš

30.06.2014 18:39

28. júna.2014 sa v obci Hronec uskutočnilo súťažné podujatie O najchutnejší jánsky guľáš a Jánska vatra

Územie Muránska planina - Čierny Hron sa na ňom prezentovalo samostatným stánkom v rámci realizácie projektu budovania klastra cestovného ruchu - Huculská magistrála.

Prezentačný stánok zabezpečovalo Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron v spolupráci s OZ Pekný deň