Novinky NSRR

01.02.2010 21:08

 

Harmonogram výziev pre jednotlivé Operačné programy na rok 2010 (pdf, 210 kB)

 

Programový manuál pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia verzia 2.3.(pdf, 1,18 MB)

 

Aktualizovaný Programový manuál pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast verzia 3.2. (pdf, 0,48 MB)

 

Usmernenie č.1 k výzve KaHR - 21SP -0901 (nová Príručka pre žiadateľa) (pdf, 141 kB)

 

Usmernenie č. 2 - Zmena termínu uzávierky výzvy DOP 2009 - SIP003 - OP ZaSI Opatrenie 2.1. (pdf, 0,45 MB)