Newsletter NSRV SR č. 14

26.09.2018 09:22

 

Prinášame nové číslo spravodajského formátu Newsletter NSRV SR č. 14

Na stiahnutie: Newsletter NSRV SR č. 14 2018.pdf

 

V aktuálnom čísle nájdete...

Školenia pre MAS 1
Aktuality MPRV SR 2
Oznamy PPA 3
Inšpirácie k inováciám 4
FAQ k Podopatreniu 16.4 5
Príklady dobrej praxe z PRV SR 2014 – 2020
  • Školenia pre MAS 

  • Aktuality MPRV SR 

  • Oznamy PPA 

  • Inšpirácie k inováciám 

  • FAQ k Podopatreniu 16.4 

  • Príklady dobrej praxe z PRV SR 2014 – 2020