Newsletter NSRV č. 8

25.04.2018 10:51

 

Prinášame nové číslo spravodajského formátu Newsletter NSRV SR.

Nájdete ho na stránke:  https://www.nsrv.sk/index.php?start&pl=78

 

V aktuálnom čísle nájdete..

  • Deň Európy 2018

  • Aktuality MPRV SR 

  • Oznamy PPA 2 Inšpirácie k inováciám 

  • Príklady dobrej praxe z PRV SR 2014 - 2020 

  • Implementácia LEADER/CLLD 

  • Kalendár udalostí