Najkrajšie knihy o Slovensku - Tisovec

18.04.2015 05:49
 
 

V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici otvorili dňa 14. apríla 2015 tradičnú výstavu Najkrajšie kalendáre na rok 2015, Najkrajšie knihy o Slovensku a Najkrajšie propagačné materiály o regiónoch, mestách a obciach Slovenska za rok 2014.

Pri vernisáži vyhodnotili súťaž týchto diel, do ktorej sa zapojilo aj naše mesto knihou Milana Slabeja: Tisovec- naše mesto, ktorá vyšla vo vydavateľstve AB Artpress Slovenská Ľupča pri príležitosti 680. výročia 1. písomnej zmienky o Tisovci a 20.výročia samosprávy mesta. Autor Milan Slabej si prevzal ocenenie za 2. miesto v kategórii knihy o mestách – obrazové publikácie. Autorovi srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa chuti do ďalšej tvorivej práce. 
Výstavy najkrajšich kalendárov, kníh a propagačných materiálov do konca roku budú putovať po rôznych mestách Slovenska,aby sa s týmito kultúrnymi dielami oboznámilo čo najviac záujemcov. V našom meste by mali byť počas Dní mesta Tisovec v júli 2015.

doc00203020150417131633 001