Nadácia Ekopolis otvára vzdelávací kurz o plánovaní verejných priestorov

06.05.2010 10:58

 Nadácia Ekopolis pripravila v rámci projektu UrbSpace financovaného z programu Central Europevzdelávací kurz „Zapojenie verejnosti do plánovania a vytvárania verejných priestorov".

Kurz sa skladá z dvoch neoddeliteľných blokov, ktoré na seba nadväzujú. Prvý blok má názov „Participácia a verejné priestory". Jeho obsahom je účasť verejnosti na rozhodovaní, osobitne v oblasti plánovania verejných priestorov a uskutoční sa 25. - 26. mája 2010 v Bratislave.


Druhý vzdelávací blok bude následne 10. - 11. júna 2010 v Banskej Bystrici a je venovaný téme facilitácie a vedenia stretnutí.


Kurz je určený pre ľudí so záujmom o verejné priestory, ktorí majú ambíciu reálne používať nástroje participatívneho plánovania, podieľať na príprave a vedení plánovacích stretnutí alebo pracovať s verejnosťou v akomkoľvek kroku vytvárania verejných priestranstiev.


Maximálny počet účastníkov zo Slovenska je 17, z Čiech 8 ľudí.


Účastníkov zo Slovenska vyberie Nadácia Ekopolis na základe prihlášok a motivačných listov doručených najneskôr 17. mája 2010 elektronicky na adresu paulikova@ekopolis.sk.


Pri výbere účastníkov bude zohľadnené geografické kritérium (pokrytie celého územia SR), záujem o tému, možnosť a pripravenosť použiť poznatky z tréningov v praxi, ako aj práca v oblasti plánovania a vytvárania verejných priestorov v predchádzajúcich obdobiach.


Účasť na kurze je bezplatná. Nadácia Ekopolis zabezpečuje trénerov (lektorov), nájomné priestorov na vzdelávací kurz a občerstvenie počas kurzov. Účastník kurzu si z vlastných zdrojov zabezpečuje ubytovanie, dopravu a stravovanie.


Detailné informácie nájdete TU.

Prihlášku na vzdelávací kurz nájdete TU.