Muránska Dlhá Lúka

01.03.2012 18:19

 

Muránska Dlhá Lúka

 

            Malá obec v Banskobystrickom kraji. V čom je iná, ako ostatné obce? Za posledné dva roky nestranný pozorovateľ zaznamenal toľko zmien, že napísať o všetkom je priam nemožné. No aspoň sa pokúsim. Začalo sa to komplexnou rekonštrukciou budovy obecného úradu – nové kúrenie, elektrické rozvody, úprava interiéru, platové okná a dvere a nová fasáda so zateplením. Obecný úrad sa tak stal modernou budovou, jedinečnou v celom okolí svojou veľkosťou ako aj farebným riešením. Nová cesta na miestny cintorín vrátane parkoviska bola už dlhší čas nevyhnutná. Podarilo sa a môžeme sa tak pýšiť pohodlnou a bezpečnou komunikáciou. Premenou zvnútra prešla aj budova, kde donedávna sídlila neplnoorganizovaná základná škola. Postupne tu vznikol priestor pre novovytvorenú Školskú knižnicu, ktorá je sprístupnená nielen žiakom, ale aj ostatným obyvateľom obce a ľuďom zo širokého okolia. Ponúka tie najlepšie a najnovšie tituly, a ak má čitateľ špeciálnu požiadavku, snažíme sa mu vyhovieť. V druhej časti si svoj klub otvorili naši seniori. Majú tak možnosť sa stretávať v priestoroch, ktoré im môžu iní závidieť. V poslednej, najväčšej miestnosti, je vybudovaná mini telocvičňa. Aj keď na slávnostné otvorenie ešte len čaká, svoje miesto tu budú mať všetci športoví nadšenci. Nájdu tu posilňovňu a tiež horolezeckú stenu a pod. K rozvoju športu slúži aj nové multifunkčné ihrisko a po dobudovaní oddychovej zóny bude slúžiť okrem našich občanov aj širšiemu okoliu.

            Za pomerne krátke obdobie sa nám spoločnými silami podarilo spropagovať obec v blízkom aj širokom okolí o čom najvýstižnejšie napovie webová stránka www.muranskadlhaluka.sk . Tradícia letných open-air koncertov Martina Babjaka je našou najväčšou pýchou. Konajú sa každoročne v auguste počas splnu v otvorenej prírode s úžasnou akustikou.  Obec organizuje dva turnaje „O putovný pohár starostu obce“, a to v stolnom tenise a vo futbale.

                        Život tu nestojí, stále ideme vpred a snažíme sa dohnať zameškané. Môžeme s pýchou a hrdosťou vyhlásiť, že aj keď sme obec malá, máme čo ponúknuť.

 

                                                                                  Michaela Podolinská