Monografia o obci Muránska Dlhá Lúka

10.02.2014 14:52

Uvedenie knihy

„Muránska Dlhá Lúka“

            V histórii každého mesta či obce je niekoľko významných medzníkov. Prvá písomná zmienka, udelenie mestských práv, vláda panovníckeho rodu, veľké požiare, záplavy... No medzi tie šťastnejšie určite patrí uvedenie prvej monografie o obci. Od soboty 8. februára 2014 ju má aj naša malá, ale neprehliadnuteľná obec, Muránska Dlhá Lúka.

            Vznikla z iniciatívy starostu obce, Ing. Mareka Noska a ďalšieho človeka, vynikajúceho fotografa a milovníka nášho regiónu, Ing. Mariana Manducha. Marek Nosko je človek činu, záleží mu na tom, čo v našej obci zanechá. Možno práve táto jeho vlastnosť stála pri zrode knihy. Možno to bola túžba zjednotiť rodákov, sympatizantov a priateľov obce pri zhromažďovaní historických aj novodobých materiálov. Staré spolky, rôzne združenia, cirkev, školstvo, zvyky, tradície, nárečie, obrovské množstvo fotografií. To všetko bolo potrebné zozbierať, zosumarizovať a pospisovať. Netrvalo to mesiac, ani rok. No každý, kto bude knihu „Muránska Dlhá Lúka“ držať v rukách, čítať a listovať v nej, potvrdí, že tá nesmierna námaha stála za to.

            Myšlienka dôstojnej prezentácie knihy o obci skrsla asi v hlave každého, kto sa spolupodieľal na jej vzniku. Nájsť osobnosť, ktorá by sa ujala slávnostného aktu, nebolo ťažké. Oslovili sme človeka, ktorého časť detstva je úzko spätá s našou obcou, PhDr. Mgr. Miloša Klátika, PhD., generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Neodmietol, naopak, s veľkou radosťou pozvanie prijal. Okrem neho prijali pozvanie aj ďalší významní hostia. Starostovia a primátori okolitých miest  a obcí, zástupcovia všetkých cirkví, pôsobiacich v našej obci, ale aj bratia farári a sestry farárky z blízkeho okolia. Nemohol chýbať ani zostavovateľ knihy, Ing. Marian Manduch.

            Súčasťou oficiálneho programu uvedenia knihy  bol aj kultúrny program. Vystúpili deti z miestnej materskej školy, slovami básnika sa prihovorila Mgr. Danica Bergelová a na záver vystúpil obecný spevokol Poľan.

            Tak nech sa kniha „Muránska Dlhá Lúka“ dobre predáva, nech v nej každý nájde to, čo hľadal. To, čo si pamätal, aj to, čo nevedel. Nech ľuďom v cudzine prinesie závan domova, nech sa pripomenú ľudia z dávnych fotografií. Nech má veľa spokojných čitateľov a v budúcnosti ďalšie pokračovanie.

 

                                                                       Mgr. Monika Podolinská

KNIHU  SI MÔŽETE ZAKÚPIŤ  NA OBECNOM ÚRADE O OBCI MURÁNSKA DLHÁ LÚKA    / CENA 8 €

FOTOGALÉRIA I

FOTOGALÉRIA II