Medzinárodná konferencia NSRV

30.09.2009 05:31

 21. a 22.septembra sa v Senci uskutočnila prvá medzinárodná konferencia NSRV na tému "Národná sieť rozvoja vidieka  –  spájanie aktivít pre hospodársky a sociálny rozvoj vidieka“. Konferencia prebehla za účasti najvyšších zástupcov MP SR vrátane nového ministra pôdohospodárstva, štátneho tajomníka MVRR SR, zástupcov  DG AGRI z Európskej komisie,  a ďalších zahraničných hostí z Čiech,ďalej prezidente ELARD  (Európske Leader združenie pre rozvoj vidieka), zástupcov MŽP SR, MV SR a ďalších zahraničných a domácich hostí.

Konferencia bola venovaná najmä výmene informácií o európskych procesoch vo väzbe na rozvoj vidieka a najmä na prístup LEADER a ich porovnanie s procesmi na Slovensku. NSRV bude pravidelne raz ročne organizovať takúto konferenciu. Na konferencii sa zúčastnil zástupca partnerstva I.Pašmík.

 

Informácie: I.Pašmík

 

Prezentácie z konferencie na stiahnutie: