Kurz: Vyjednávanie a riešenie konfliktov

12.01.2010 16:48

Vyjednávanie a riešenie konfliktov

Kurz určený pre ľudí, ktorí vo svojej práci potrebujú zručnosti spojené s vyjednávaním a riešením konfliktov mediáciou. Kurz týmto pracovníkom poskytne náležité teoretické vedomosti a najmä vytvorí priestor pre získanie zručností nevyhnutných pri riešení konfliktov vyjednávaním v dvojstrannom aj mnohostrannom jednaní ako aj princípy a zručnosti intervenovania treťou stranou do konfliktu.

Bratislava PDCS: 22.-23.1. a 11.- 12.2.2009

Lektor: Dušan Ondrušek

Program

Prihláška