Kultúrno-športový areál Rimavská Píla

02.11.2010 22:48

Náš kultúrno - športový areál v  Rimavskej Píle dostáva svoju reálnu podobuObčianske združenie ZDaR ( Združenie detí a rodičov) vzniklo v roku 2008 za účelom organizovania kultúrnych a športových  podujatí pre rodiny, mládež a deti. Od roku 2009 bolo našim hlavným cieľom vybudovať  kultúrno- športový areál v našej obci Rimavská Píla a tým vytvoriť verejný priestor pre voľnočasové aktivity všetkých občanov.

Keďže na vybudovanie areálu naše občianske združenie nemalo dostatok financií, pokúsili sme sa uchádzať o finančné prostriedky z dostupných projektov a grantov. Môžeme skonštatovať, že za tieto dva roky sa nám podarilo získať spolu štyri granty. V minulom roku to boli dva granty. Ako prvý sme získali z Mikrograntového programu „ Šanca v našom Mikroregióne 2009“, kde sa nám podarilo vybudovať oddychovú zónu so stolmi, lavičkami a tiež vytvoriť deťom priestor na hranie. Druhý grant sme získali z programu „Šanca pre váš región“, ktorý nám bol poskytnutý z nadácie Konto Orange. Cez tento projekt sa nám podarilo vybudovať jedno univerzálne ihrisko, ktoré slúži na ľadový hokej, pozemný hokej a basketbal.

V tomto roku sme získali tiež dva granty. Aj touto cestou sa chceme úprimne poďakovať Mikroregiónu Muránska Planina, ktorý nám už po druhý krát poskytol finančnú podporu, tento krát vo výške 325 EUR z  Mikrograntového programu „ Šanca v našom Mikroregióne 2010“. Vďaka týmto finančným prostriedkom, ďalším sponzorom, darcom a finančných zdrojov OZ ZDaR sa nám podarilo postaviť jeden pekný drevený altánok.

Druhý tohtoročný grant sme získali z Nadácie Dexia banky Slovensko, v programe Zelené obce vo výške 2500 EUR. Vždy sme mali pocit, že naše deti nemajú priestor na hranie a videli sme, že sa hrávajú len po uliciach, kde to bolo pre nich nebezpečné. Z finančného príspevku získaného z menovaného projektu sme deťom zakúpili detskú ihriskovú zostavu a prevažovadlo. S radosťou môžeme konštatovať, že naše deti sa už majú kde hrať a športovať. Je to vďaka všetkým, ktorí nám poskytli finančné, iné dary a tiež pomohli a aktívne pomáhajú pri budovaní areálu.  

Nevyužitý priestor na okraji obce Rimavská Píla sa tak postupne mení na oddychové miesto, slúžiace nielen našim občanom, ale aj všetkým návštevníkom, ktorí budú mať chuť dobre sa odreagovať a športom podporiť svoje zdravie.

Do budúcna si ešte plánujeme spoločne dokončiť volejbalové ihrisko, vybudovať tenisové ihrisko, ohnisko a okolo areálu vysadiť okrasné dreviny.  

Ešte raz vyslovujem veľké poďakovanie všetkým sponzorom a darcom, ktorí udelili našej organizácií finančný dar a tým umožnili skvalitňovať život v našej obci Rimavská Píla.

 

 

 Za OZ ZDaR v Rimavskej Píle

                                                                                                          Katarína Belicová