Kultúrne dedičstvo v regióne a jeho potenciál pre rozvoj cestovného ruchu

09.02.2015 19:44

       

Informačný workshop – „Už sa fašiang kráti...“

 

Pozývame Vás na informačný workshop

 

„Kultúrne dedičstvo v regióne a jeho potenciál pre rozvoj cestovného ruchu“

 

Workshop sa uskutoční  14. februára 2015 o 13,00 hod. v Kultúrnom dome Čierny Balog ako súčasť podujatia „Už sa fašiang kráti...“ 2015

 

Program workshopu:

Ø  Klaster cestovného ruchu Huculská magistrála - projekt na podporu rozvoja cestovného ruchu

Ø  Po stopách horehronských lejárov / Mgr. I. Krištofová

Ø  Čiernohronská železnica a Horehronské perpetuum mobile - dva unikáty medzi kultúrnymi pamiatkami / Ing. A. Bílek

Ø  Heligónka - obľúbený hudobný nástroj v regióne a čo o nej (ne)vieme / J. Pančík

Ø  10. výročie zapísania fujary do svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO  / M. Fiľo

Pre účastníkov je prichystané občerstvenie.

 

Informačný workshop  a prezentáciu stánku počas podujatia realizuje obec Čierny Balog ako aktivitu projektu Huculská magistrála" - klaster cestovného ruchu na území Muránska planina - Čierny Hron

 

Tento projekt   je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 „Investícia do vašej budúcnosti“