Konferencia ROP BBSK

25.11.2010 08:54

BBSK ako SORO pre ROP Vás pozýva na Výročnú konferenciu Regionálneho operačného programu v Banskobystrickom samosprávnom kraji 2010.

 

14. december 2010 o 9:30 hod.

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja,

Námestie SNP č. 23, Banská Bystrica, zasadačka č. 306 (2.poschodie)

 

POZVÁNKA